Актуални Новини, Новини

ОБОСОБЕНИ БЯХА ДЕНДРАРИУМ ЗА РЕДКИ ВИДОВЕ МНОГОГОДИШНИ РАСТЕНИЯ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МАЛИНА“ – БЕРКОВИЦА

malina1_pudoosВ детска градина „Малина“ – Берковица бе изграден дендрариум за редки видове многогодишни растения и спортни съоръжения по проект „Почистване, облагородяване, обособяване на дендрариум за редки видове многогодишни растения и изграждане на спортни съоръжения в ДГ „Малина“, гр. Берковица“, финансиран от ПУДООС, Кампания „За чиста околна среда – 2020“.

Възпитаниците на детската градина вече ще се радват на нови детски съоръжения за игра – къщичка и пързалка, и на 5 броя пейки, разположени в двора на детското заведение.

Обособяването на дендрариум за редки многогодишни растения бе предизвикателство за преподаватели, malina_pudoosслужители и родители и донесе на всички много положителни емоции и удовлетворение от извършените дейности по проекта. Съвместното партньорство на учители и родители в засаждането на 30 рози и 5 широколистни дървета – 3 чинара и 2 явора, е доказателство за позитивните  взаимоотношенията между преподавателите и родителите на децата и общата им отговорност за опазване на редките видове растения.

Грижата за природата е важен елемент от обучението на децата и акцентът върху опазването на природата е важен фактор за формиране на екологично мислене у подрастващите, ангажиране на вниманието им към съхраняване на природните дадености и запазване на въздуха, водата и земята чисти.