Актуални Новини, Новини

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Детските градини и училищата на територията на община Берковица са подготвени за стартиране на новата учебна 2021/2022 година. На 15 септември за първи път прага на родното училище ще прекрачат 60 първокласници, а школският звънец ще привлече 1234 ученици – 828 в основните и 406 в средните училища в общината.

        Първият учебен ден е специален и за децата от детските градини. Въпреки крехката си възраст, малчуганите още от сега с нетърпение очакват и се подготвят за деня, в който ще се срещнат с училището и букварчето. Четиристотин и шест са децата в детските заведения тази година като в предучилищна възраст са 256. Тридесет и пет деца в задължително предучилищно образование се обучават в две от основните училища – в 4. ОУ „Георги С. Раковски“ и във 2. ОУ „Христо Смирненски“, където са обособени 3 подготвителни групи за 5- и 6- годишните подрастващи. Сформирани са 9 маломерни паралелки в основните и средните училища на територията на община Берковица. Средищното 2. ОУ „Христо Смирненски“ приема ученици от населените места Боровци, Мездрея, Котеновци, Комарево, Бистрилица, Гаганица и Ягодово, като учебното заведение осигурява транспорт за своите възпитаници.

        Образователните институции вече са сключили договор за доставка на горива за предстоящия отоплителен сезон, създадена е и организация за работа в условия на извънредна епидемична обстановка – изготвени са планове за работа и контрол, снабдени са с необходимото количество дезинфектанти, предпазни маски, предприети са действия за осигуряване на дистанция, създаден е пропускателен режим, стриктно са спазени разписаните правила от здравните органи.

        Материално-техническата база в детските заведения и в училищата е в много добро състояние, отговарящо на съвременните изисквания за провеждане на учебно-възпитателен процес. Педагозите ще посрещнат възпитаниците си в освежени класни стаи и занимални, както и с обновено обзавеждане. В детските градини са инсталирани и нови съоръжения за игра.  Доставени са учебниците, учебните помагала и задължителната училищна документация. Сключени са договори за доставка на хранителни продукти в детските градини. Осигурени са здравословни и безопасни условия за обучение и възпитание на децата и учениците. Създадени са подходящи условия за труд на педагогическия и непедагогическия персонал. Учебните заведения и детските градини са обезпечени кадрово. Училищата в общината имат готовност за работа в електронна среда и са подготвени да провеждат обучение от разстояние.

        Образователните институции на територията на община Берковица предоставят качествено образование, подготвят амбициозни и креативни млади хора, постигащи високи образователни резултати и завидни достижения в областта на науката, изкуството и спорта.