Актуални Новини, Новини

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Детските градини и училищата на територията на община Берковица са подготвени за стартиране на новата учебна година. За първи път прага на родното училище ще прекрачат 91 първокласници, а школският звънец на 15 септември ще привлече 1183 ученици – 795 в основните и 388 в средните училища в общината.

Детските заведения възстановиха приема на деца на 1 юни след като повече от три месеца подрастващите бяха у дома по време на пандемията. Но въпреки присъствието си в детската градина през цялото лято, децата се вълнуват и с нетърпение очакват първия учебен ден.

Децата, посещаващи шестте детски градини в община Берковица са 387, а сформираните предучилищни групи са 7 на брой. В две от основните училища – в 4. ОУ „Георги С. Раковски“ и във 2. ОУ „Христо Смирненски“ са обособени 3 подготвителни групи за 5- и 6- годишни деца в предучилищна възраст. Средищното 2. ОУ „Христо Смирненски“ приема ученици от населените места Боровци, Мездрея, Котеновци, Комарево, Бистрилица, Гаганица и Ягодово, като учебното заведение осигурява транспорт за своите възпитаници.

Образователните институции вече са осигурили необходимото им отопление или са сключили договори за периодични доставки на гориво за настоящия зимен сезон, създали са организация за работа в условия на извънредна епидемична обстановка – изготвили са планове за работа и контрол, снабдили са поверените им институции с необходимото количество дезинфектанти, предпазни маски и шлемове, предприели са действия за осигуряване на дистанция, създаден е пропускателен режим, стриктно са спазени разписаните правила от здравните органи.

Материално-техническата база в детските заведения и в училищата е в много добро състояние, отговарящо на съвременните изисквания за провеждане на учебно-възпитателен процес. Педагозите ще посрещнат възпитаниците си в освежени класни стаи и занимални, както и с обновено обзавеждане. В детските градини са инсталирани и нови съоръжения за игра.  Доставени са учебниците, учебните помагала и задължителната училищна документация. Сключени са договори за доставка хранителни продукти в детските градини. Осигурени са здравословни и безопасни условия за обучение и възпитание на децата и учениците. Създадени са подходящи условия за труд на педагогическия и непедагогическия персонал. Детските заведения и училищата са обезпечени кадрово с необходимите им педагогически специалисти. Училищата в общината имат готовност за работа в електронна среда и са подготвени да провеждат обучение в отдалечена среда.

Образователните институции на територията на община Берковица предоставят качествено образование, подготвят амбициозни и креативни млади хора, способни да устоят за предизвикателствата на съвременния свят.