Актуални Новини

ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013

BERKOVITSA-7На 4 и 5 февруари 2013 г. по инициатива на кмета на община Берковица Димитранка Каменова бяха проведени срещи с директорите на училища, детски градини, ясла, социални домове, кметове и кметски наместници. Срещите  са във връзка с предстоящото обсъждане и гласуване на Бюджет 2013, и имаха за цел да поставят на обсъждане основни въпроси за планиране на разходите, възможности за финансиране и др. В края на седмицата 8 февруари 2013 г. на основание   чл. 11 ал. 6 от Закона за общинските бюджети,  предстои публичното обсъждане с местната общност на Проекта за Бюджет 2013 от 11:00 часа  в заседателната зала на ОбА.

Вашият коментар