Актуални Новини, Новини

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2020 С ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

IMG_5493Работни срещи с всички второстепенни разпоредители за обсъждане на проекта на Бюджет 2020 година проведе днес, 08.01.2020 година,  кметът на Община Берковица Димитранка Каменова. Работните съвещания включваха поетапно предложения и дискусии с кметовете на кметствата, училищата, детските градини, детската ясла, социалните заведения в общината, музейния комплекс, комунални дейности и домашен социален патронаж. След работните срещи на кмета с второстепенните разпоредители, предстои общественото обсъждане на проекта на Бюджет 2020  и внасянето му за разглеждане в Общинския съвет – Берковица.