Актуални Новини

ОБСЪЖДА СЕ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2017 С ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

От  28 декември по график кметът на Община Берковица започна провеждането на работни срещи с всички второстепенни разпоредители за обсъждане на проекта на Бюджет 2017. Инж. Доцов започна днес срещите с кметове на кметства, училища, детски градини, болница и медицински център. На 29 декември предстоят работните срещи със социалните заведения в общината, музей, Домашен социален патронаж, Детска ясла, Център за обществена подкрепа и Комунални дейности. Поетапно ще бъдат обхванати всички второстепенни разпоредители и общински мероприятия.  На 3 януари 2017 г. ще се публикува проекта на Бюджет 2017. Общественото обсъждане ще се състои на 10 януари 2017 г., когато проектът ще бъде внесен за разглеждане в Общински съвет. В 15-дневен срок местният парламент  ще има задължението да обсъди и приеме Бюджет 2017 на Община Берковица.