Актуални Новини

ОБС-БЕРКОВИЦА ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЦЕНАТА НА БИЛЕТА ЗА ПЪРВА ГРАДСКА ЛИНИЯ ДА БЪДЕ В РАЗМЕР НА 0,70 ЛВ.

На основание чл. 8, ал. 3 от Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници и автобуси ОбС-Берковица на свое заседание, проведено на 22 юли 2016 г. утвърди цена на билета за I-ва градска линия в размер на 0,70 лв. Деца до 7 навършени години пътуват безплатно, но само с пълнолетен придружител. Маршрутното разписание на I-ва градска линия бе утвърдено с Решение 395 от Протокол 28/24.06.16 г.  Маршрутът е Металик-Болница-Битов комбинат-Беговица-Заряница-Битов комбинат-Болница-спирка ул. „Николаевска“. След като са определени цена на билета и разписанието на градската линия предстои процедура за избор на фирма, която да изпълнява градския превоз.