Актуални Новини

ОБС-БЕРКОВИЦА И КМЕТЪТ С ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ПРОМЕНИТЕ НА НЗОК, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ БОЛНИЦАТА

hospitalОбщинският съвет в Берковица и кметът инж. Милчо Доцов с декларация до всички институции и министерства се обявиха против нормативните промени в Наредбата за определяне  на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Това застрашава дейността на болницата в Берковица. Промените ще доведат до нисък краен резултат за медицинското заведение, а пациентите от малките населени места няма да имат възможностза ежедневно да пътуват  до областния център. Това е и в противоречие с усилията, които полага Община Берковица за подобряване, модернизиране и развитие на здравеопазването в общината. Факт са и конкретните действия, извършвани от общинското ръководство в насока кандидатстване с проект за ново медицинско оборудване на болницата и медицинския център, подобряване на условията за пациентите и работещите. Декларацията от ОбС-Берковица и кмета инж. Милчо Доцов ще бъде изпратена до министъра на здравеопазването, НСОРБ, омбудсмана, комисията по здравеопазване към НС, областния управител и директора на РЗИ-Монтана.

ДЕКЛАРАЦИЯ