Актуални Новини, Новини

ОбС – БЕРКОВИЦА ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Лого - Община Берковица

Радостна съм да споделя, че за 2022 година имаме бюджет, с който ще успеем да надградим усилията си през изминалите години във всички сфери, в които работим.
Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица


На 08 април 2022 година от 09:00 ч., в Заседателната зала на Община Берковица, се проведе редовно заседание на ОбС – Берковица, при следния дневен ред – Обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2022 година, приемане на Културния и спортен календар на Община Берковица за 2022 година, докладни записки, питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Проектът на бюджет на Община Берковица очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Рамката на бюджет 2022 година е 24 355 718 лева. Предвидените за 2022 година размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Берковица са в размер на 18 830 143 лева, като обща субсидия за делегираните от държавата дейности 15 562 543 лева, обща изравнителна субсидия 1 831 400 лева, зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 227 800 лева и целева субсидия за капиталови разходи 1 208 400 лева В приходната част на бюджета са разчетени средства в размер на 24 355 718 лева. За финансирането на делегираните от държавата дейности в проекто бюджета на Общината са предвидени средства в размер на 16 833 711 лева, от тях обща субсидия 15 562 543 лева и преходен остатък 1 453 728 лева. Съветниците приеха и разчетите на някои целеви разходи, както следва: Помощи за социално слаби по решение на ОбС – Берковица – 2000 лева, местни инициативи за облагородяване на междублокови пространства и зелени площи – 20 000 лева, финансова помощ за подпомагане на лица и семейства с репродуктивни проблеми – 10 000 лева, еднократни средства за подпомагане съгласно приети от ОбС – Берковица правила – 20 000 лева, еднократно подпомагане за стимулиране на раждаемостта – 350 лева на дете, субсидии за спортните клубове – 140 000 лева, субсидии за подпомагане дейността на клубовете за пенсионери – 25 000 лева. Общинските съветници приеха и Календара на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2022 година. Над 40 значими събития за град Берковица и общината намериха място в културния и спортен календар за настоящата година. Събитията са обезпечени финансово със 126 150 лева от общинския бюджет. Тазгодишният календар включва организация и провеждане на чествания на национални и местни празници и отбелязване на събития като Йордановден, Поклонение пред паметта на Ботев, Поклонение пред паметта на Левски, 1 март, 3 март – Национален празник на България, Лазаровден и Цветница, Великден, 9 май – Ден на победата и ден на Европа, 11 май – честване на 150 години НЧ „Иван Вазов“ – Берковица, 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 1 юни – Ден на детето, 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, Мото рок фест и Вазови дни през месец юли, Празник на Балкана и Празник на малината през месец август, фолклорен фестивал, 6 септември – Съединението на България, Радичкови дни в Берковица през месец октомври, Коледни и Новогодишни празници. В културния календар място намират и още няколко тематични празници, свързани с традициите, обичаите и бита, които ще бъдат реализирани от НЧ „Развитие – 1927“ – с. Боровци, НЧ „Развитие – 1928“ – с. Замфирово, НЧ „Иван Вазов – 1911“ – с. Бързия. Акцент в културната програма на Берковица е празникът на града – 8 септември „Рождество на Пресвета Богородица“, по време на който се провежда и БДМ ФЕСТ – Северозападен фестивал на духовата музика. Тази година ще отбележим няколко значими годишнини с богата културна програма – 120 години духова музика в Берковица и 65 години Музеен комплекс – Берковица. През 2022 година се навършват и 260 години, откакто емблемата на града под Ком – Часовниковата кула отмерва времето с медния си звън. По-голяма част от събитията в спортния календар на общината са насочени към децата и младите хора. В календара са включени ски обучение на деца и ученици от община Берковица, състезание по ски алпийски дисциплини „Берковски олимпиец“, Републиканският шампионат по приложно колоездене, Великденски мотокрос, поход до местност Хайдушки водопади, Мотокрос – приятелско ендуро, еко турнир по карате и джу джицу, масов поход до връх Ком по повод 172 години от рождението на Иван Вазов, турнир по ръгби, участия на Клуб за българско овчарско куче, турнир по футбол на малки врати и международна киноложка изложба „За купата на Берковица“. В провеждането на местни прояви, насочени към подрастващите се ангажира и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с организиране и провеждане на конкурсите „Будители за бъдеще“, „Да пазим чисто“ и „Добрите дела“.