Актуални Новини, Новини

ОбС – БЕРКОВИЦА С РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Лого Община Берковица

На 22 декември 2022 година, на редовна сесия на Общински съвет – Берковица, общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица в следния вид: Създава се нов чл.8Аа от Наредбата, както следва: Чл.8а. „Общински съвет – Берковица освобождава от заплащане на такса битови отпадъци, намиращите се на територията на община Берковица читалища, МБАЛ – Берковица ЕООД и Медицински център 1 – Берковица ЕООД.