Актуални Новини

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

1Обучение по оказване на първа долекарска помощ се проведе на 215.02.2017 г. във Второ основно училище „Христо Смирненски“ гр. Берковица. Обучението е организирано в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочена към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации”, финансиран 20170215_140113по програма „Еразъм+”, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и добри практики”, Договор  № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Лектор на обучението бе г-жа Брънкина, ръководител на Общински клуб на  Български младежки Червен Кръст. Също така в обучението се включиха и доброволците от БМЧК Петя Христова, Катерина Еленкова и Мария Ангелова. БМЧК е най-20170215_133728 - Copyголямата доброволна младежка организация в Република България, неразделна част от Българския Червен кръст.

Обучени бяха 10 учители, които са включени в двугодишния проект. Присъстваха полицейски служители на Районно управление на МВР гр. Берковица –  Георги Иванов, началник група „Охранителна полиция”, Николай Стоянов – Полицейски инспектор и представители на Общинска администрация Берковица. Обучението бе организирано от екипа по проекта.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.