Актуални Новини

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

IMG_1710На 22, 23 и 24.01.2013 г. в сградата на Общинска администрация Берковица ще се провежда обучение на кандидатите за лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Ще бъдат обучени 44 лични асистенти за предоставяне на социалната услуга. От 01.02.2013 г. двадесет и пет от тях ще бъдат назначени да обслужват двадесет и пет потребителя на услугата.

Вашият коментар