Актуални Новини

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ІV ОУ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ”

IMG_2778На 06.10.2014 г. учителите от ІV ОУ „Георги Сава Раковски” участваха в семинар на тема „Работа с родителите и агресивните деца”. Анализираха се психологическите модели на взаимодействие и превантивните мерки за овладяване на агресията. От Яница Неделчева – психолог от мобилен център за социално – психологическо консултирани и подкрепа на деца семейства – гр. София, педагогическите специалисти получиха практически съвети за привличане на родителите в училище и съдействието им в решаването на училищни проблеми.