Актуални Новини

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ-2-2019“ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2019 Г.

В края на месец март във връзка с реализирането на проект „Ние също можем-2-2019г.“ от Националния план за действие по заетостта през 2019г. стартира обучение на 12 безработни лица от община Берковица, финансирани със средства от Държавния бюджет, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с КНСБ. Обученето е разделено на 2 модула. Първи модул е за ключова компетентност на тема „Работа в екип“, а втория модул е за Професионална компетентност професия „Работник в озеленяването“. Лицата ще бъдат обучавани в рамките на 30 часа, като 5 от тях ще бъдат наети на субсидирани работни места за срок от 3 месеца . Обученията се провеждат в периода от 25.03.2019 г. до 05.06.2019 г.

Целите на проекта са:

  • Подобряване достъпа до пазара на труда на безработни лица от групи в неравностойно положение чрез предоставяне на пакет от услуги, включващи повишаване на пригодността им за последваща заетост;
  • Намаляване на броя на хората в риск от трайна изолация и социално изключване и повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила;
  • Формиране на устойчиви трудови навици на безработни лица от целевите групи по проекта чрез осигуряване на субсидирана и несубсидирана заетост;

Място на провеждане на обученията:

гр. Берковица, ул. „Атанас Кюркчиев“, бл. Ком – партер