Актуални Новини

ОБУЧЕНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

DSC_0010На 4 и 5 юни екипът и децата на ЦНСТ ДБУ град Берковица присъстваха на обучения и тиймбилдинг на територията на УОГС “ Петрохан“ , с. Бързия. Темите,  който бяха засегнита са: 1. Оказнате на първа помощ- проведено от БЧК; 2 Ефективни техники за комуникация и подобряване на взаймодействието между деца и персонал“-  проведено от Стела Вачева /психолог/.

DSC_0083В обсъдените теми всички присъстващи се включиха активно и всички набелязани DSC_0020цели бяха изпълнени.