Актуални Новини

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

Новите кандидати за приемни родители по проект „ И аз имам семейство” в община Берковица от 5 до 10 юли 2013 г. преминаха  базово обучение по утвърдена от МТСП програма. В обучението бяха включени теми като: “Въведение в приемната грижа”, „ Семейството като социална структура“, “ Посрещане на детето”, „ Осигуряване на сигурност и безопасност на децата  „Преместване и сбогуване „  , „ Насилие над   детeто” и др. За приемните родители бяха подготвени филми, презентации, игри, казуси и дискусии, свързани с обучението, чиято цел бе кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото. Обучението се проведе от “Екип по приемна грижа” по проект „И аз имам семейство”. На  завършилите курса бяха връчени удостоверения.

Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Берковица и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.