Актуални Новини

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ – СИСТЕМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

logo-еразъм+DSC04876В рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. се провеждат обучения и семинари, насочени към учениците, включени в проекта от  Първо основно DSC05666 - Копиеучилище „Никола Й. Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“, местни партньори по проекта. Три пъти месечно по утвърден график от Началника на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, полицейски служител провежда обучения към учениците на теми, свързани с безопасността на движението  и безопасността в случай на извънредни ситуации в училище. Броят на учениците, участващи в проекта и от двете училища начислява 50 души, като това са предимно DSCF2587ученици от трети и четвърти клас. Обученията се провеждат не само на територията на училището, а и в други институции, като Полиция, Пожарна  и Школата за обучение на водачи на служебни кучета в гр. Берковица.

DSCF2966

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.