Актуални Новини

ОБУЧЕНИЯ НА МКБППМН И ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обучения на тема: „Българския законодателен подход по отношение на детското асоциално поведение в контекста на присъединяването на България към ЕС“ и „Правна и институционална рамка на дейността на обществените възпитатели. Проблемни сфери“  се проведе в заседателната зала на Общински съвет – Берковица на 28 октомври 2013г. Гост- лектор бе Константин Томанов – Секретар на ЦКБППМН към Министерски съвет, който презентира темите пред членовете на МКБППМН и обществени възпитатели от Община Берковица. След всяка от темите бе предвидена и дискусия между участниците в обученията.