Актуални Новини

ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ – СИСТЕМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

logo-еразъм+ZST_malgorzata-kazimierska_alicja-rogoz_1bВ изпълнение на дейностите по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. се провеждат обучения на учителите, включени в проекта. В проекта са включени 10 учители от  Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ и 13014892_1147311565301015_185988348_n10 учители от Второ основно училище „Христо Смирненски“, местни партньори по проекта.  По утвърден график от Началника на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, полицейски служители провеждат обучения към учителите веднъж месечно, като дейностите са стартирали от началото на учебната година. Темите, които се дебатират и разглеждат в детайли са свързани с безопасността на движението  и безопасността в случай на извънредни ситуации в училище. Обученията се очаква да продължат до края на месец юни тази година. След което за новата учебна 2016/2017 година ще бъде изготвен нов график на обученията.

Проектът е насочен основно към повишаване на ефективността на образованието и превенцията. Проектът включва създаването на здравословна, безопасна и приятелска среда в училище, изграждане на капацитет за безопасна работа на учениците и подобряване на компетентността на учителите и засилено сътрудничество между лицата, лотговарящи за сигурността, работещи в областта на образованието и обучението на деца и младежи.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.