Актуални Новини

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_6816Представители на РИК – Монтана проведоха обучение с членовете на СИК – Берковица. Срещата се състоя  на 21 март 2017 г. в големия салон на читалище „Иван Вазов-1872“.

В обучението се включиха представители на организационно-техническия екип към Община Берковица, РУ на МВР-Берковица, РС „ПБЗН“ и териториално звено „ГРАО“ – Берковица.

Подробно бяха представени действията, които трябва да предприемат всички страни, участващи в изборния процес  в периода до изборния ден, както и в предизборния и в изборния ден.  Дадени бяха указания на Секционно избирателните комисии за организация по приемането и предаването на изборните книжа и материали, попълване на  протоколите, отчитане резултатите от изборите и др.