Актуални Новини

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В БЕРКОВИЦА ПО ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НА МЕСТНО НИВО ЧРЕЗ БЪЛГАРО – ШВЕЙЦАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

11122Община Берковица съвместно с Фондация „Европейски институт“, в рамките на проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество“, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество, организират обучителен семинар на 23 и 24 февруари в Берковица.

В него като обучители ще участват експерти от университета в Цюрих, СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Европейския институт. Целта на семинара е да бъдат представени пред участниците законодателната рамка за пряко гражданско участие в Република България, опитът на Швейцария в организирането на информационни кампании при провеждане на референдум, както и конкретни практически стъпки, които следва да бъдат предприети, за да могат ефективно да се използват инструментите на пряката демокрация на местно ниво в Република България.