Актуални Новини

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В ГРАД БЕРКОВИЦА

IMG_8578През изминалата седмица в град Берковица се проведе семинар на тема: „Система от грижи за деца в риск“, организиран от АДТО по проект: „Обмен на опит между България и Сърбия и усвояване на добри практики от държавни институции и обществени организации в услуга на децата в риск”.

В семинара, който има за цел да представи аспекти в обучението и специализираното подпомагане на децата със специални образователни потребности, взеха участие Зам.-кметът Радослав Найденов, служители от Общинска администрация, директори на учебни заведения и учители.
Участниците имаха възможността да споделят своя опит сред колеги и да взаимстват положителни страни от практиката в съседни страни /Сърбия и Румъния/, всяка от които на различен етап от образователната си реформа, да се запознаят с парадигмата в системата на подпомагане в Англия, да разширят познанията си в областта на идентифициране на затрудненията, относимо към различните възрасти, както и да генерират съвместно адекватни виждания в оценката на реалните нужди на децата за ефективизиране на тяхното обучение и реализация.