Актуални Новини

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР: ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД: ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

IMG_3861На 12 юни 2019 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе обучителен семинар на тема във фокус: ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СГРАДЕН ФОНД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. Преподавателският екип е на Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект  гр. София: д-р Драгомир Цанев – Изпълнителен директор на ЕнЕфект, д-р Мария Манолова – Ръководител проекти и г-н Камен Симеонов – Водещ инженер. Лекционният материал, който е предмет на  обучителния семинар, обхваща следните теми: „Инструменти за изготвяне на добър общински енергиен план“, „Европейски и национални политики за енергиен план“, „Значението на общинското енергийно планиране“ и други. Семинара включваше и отворена сесия за граждани. На обучението присъства зам.-кметът Радослав Найденов.