Актуални Новини

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР: ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД: ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

На 12 юни 2019 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица ще се проведе обучителен семинар на тема във фокус: ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СГРАДЕН ФОНД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Начален час на откриване: 10:30 ч.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБЪР ОБЩИНСКИ ЕНЕРГИЕН ПЛАН

10:30 – 10:50     ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Мария Манолова

10:50 – 11:10     ЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЩИНСКОТО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ. ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ПЛАНИРАНЕТО

Камен Симеонов

11:10 – 11:30     СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И МЕТОДИ ЗА ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ

Камен Симеонов

11:30 – 11:45     ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Камен Симеонов

11:45 – 12:00     ДИСКУСИЯ: Приоритетните сгради за общината. Функционалност,  режим на използване, възможности за финансиране

12:00 – 13:00     ОТВОРЕНА СЕСИЯ ЗА ГРАЖДАНИ:

12:00 – 12:20     ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЧТИ НУЛЕВО-ЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА

Станислав Андреев

12:30 – 13:40     ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪВРЕМЕННОТО СГРАДНО ОБНОВЯВАНЕ. НИСКОБЮДЖЕТНИ МЕРКИ

Станислав Андреев

14:00 – 17:00     ПОСЕЩЕНИЯ НА СГРАДИ С МЕСТНИТЕ ОБЩИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

(Камен Симеонов/Станислав Андреев)