Актуални Новини

ОБЩА ТРУДОВА БОРСА В БЕРКОВИЦА

IMG_2409На 19.04.2013 година  в 10.30 часа  в малкия салон на читалище ”Иван Вазов-1872”  гр. Берковица бе  открита от Директора на ДБТ – Берковица  г-жа Лина Маринова, Обща трудова борса по проект BG051PO001-6.1.05 “Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта, услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” – Проект “Да успеем заедно” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Трудовата борса е тридесет и седмата от началото на 2013 година, организирана от  Агенция по заетостта и седемнадесета през месец април. Приветствие отправи г-жа   Даниела Накова – Директор  на ДРСЗ Монтана.  Тя пожела на присъстващите,  търсещи работа лица  успешна реализация на местния, трудов пазар и ги запозна с възможностите за  професионално обучение в  центровете на БГЦПО.  Към работодателите тя отправи пожелание за успешна и ползотворна работа за намиране на подходящи, безработни лица за обявените от тях работни места.            
В Трудовата борса взеха участие 7 работодатели, които обявиха  общо  60 работни места на първичния пазар на труда и 4 работни места по насърчителни мерки по ЗНЗ. Обявените работни места на първичния пазар  са за сезонни работници  в селското стопанство,   в т. ч.   полевъдни работници –  в ягодопроизводство и малинопроизводство, работници в дървообработването, бармани, сервитьори, пълначи  и други.  На обявините работни места по насърчителните мерки бе извършен директен подбор на подходящи, търсещи работа лица, които бяха одобрени от работодателя. Борсата бе посетена от  около  80,  търсещи работа лица от община Берковица. Преобладаващо работните места се очаква  да бъдат разкрити със започване на  съответната сезонна дейност .

IMG_2416IMG_2414

Вашият коментар