Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В БЕРКОВИЦА

IMG_8787Обществена трапезария заработи в Берковица от 1 октомври 2014 г. Там ще се раздава веднъж дневно топла храна на 72 лица, сред които бездомни, самотно живеещи възрастни хора и социално слаби лица и семейства. Храна се сервира от 10:30 до 12:00 часа.

Разкриването на обществена трапезария е във връзка с национален проект „Обществени трапезарии”, насочен към подпомагане на семейства в неравностойно социално положение. Проектът се финансира от МТСП, фонд „Социална закрила“ и е на стойност 10 432,80 лв.

IMG_8792IMG_8795