Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В БЕРКОВИЦА

111Обществена трапезария ще заработи в Берковица от 1 октомври 2015 г. Там ще се раздава веднъж дневно топла храна на 72 лица, сред които бездомни, самотно живеещи възрастни хора и социално слаби лица и семейства.

Храна се сервира от 10:30 до 12:00 часа. Разкриването на обществена трапезария е във връзка с национален проект „Обществени трапезарии”, насочен към подпомагане на семейства в неравностойно социално положение. Проектът се финансира от МТСП, фонд „Социална закрила“ и е на стойност 9 216,00 лв. От 1 януари 2016 г. до 30 април ще се сключи нов договор при същите условия за същия брой хора. Кандидатите за ползването на социалната услуга „Обществена трапезария“ могат да подават заявления по образец в ЦУИГ на ОбА – Берковица в срок до 29.09.2015 г. От кмета на общината ще бъде назначена комисия, която ще включва представител на Дирекция „Социално подпомагане“ за разглеждане на заявленията и класиране на кандидатите.