Актуални Новини, Новини

Обществена трапезария стартира днес в Берковица

На четиридесет крайно нуждаещи се лица от община Берковица ще бъде подсигурен топъл обяд от 12 септември. Дейностите ще се извършват в сградата на Домашен социален патронаж, гр.Берковица, ул.Мусала №6А. ДСП разполага с необходимото оборудване за приготвянето на храна за „Обществена трапезария“. Домашен социален патронаж разполага с 15 души персонал, от които един готвач и двама помощник готвачи. Всяка седмица ще се изготвя меню, което ще включва различна храна всеки ден. При дневния порцион ще има месни продукти в супата или в основното ястие. Ще се следи от управителя на ДСП хранителните продукти, които се доставят от фирмата изпълнител да бъдат с необходимите данни:  наименование, съставки, количество, срок на трайност и условия, при които трябва да се съхраняват, нетното количество на предварително опакованите храни, име/фирма , седалище и адрес на производителя или на лицето, което пуска храната на пазара, държавата на произход при храни внос, маркировка за обозначаване на партидата, указания за употреба. Обекта, в който ще се приготвя и съхранява храната ще се поддържа чист в добро състояние с нужната дезинфекция, за да се извършват всички дейности при хигиенни условия. Горепосочените обстоятелства ще се доказват с документи, издадени от компетентни държавни органи –РИОКОЗ,ДВСК,БАБХ и др. Лицата, които ще се включат в дейностите на проекта ще бъдат: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии.

img_20160912_105711 img_20160912_105714 img_20160912_110836 img_20160912_110859 img_20160912_110911 img_20160912_110929 img_20160912_110954 img_20160912_110959 img_20160912_111013 img_20160912_111026 img_20160912_111030 img_20160912_111034