Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ НА БЕРКОВИЦА СЕ СРЕЩНА С КМЕТА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ

img_6472Днес, 20 декември, се проведе среща на кмета на Община Берковица с представители на Обществения съвет. Те представиха на инж. Доцов широк кръг от въпроси, обсъждани в Обществения съвет, публичното пространство – лекар за село Балювица, състоянието на пътя до селото, обществените тоалетни, транспорта на ученици, конкурсите, провеждани в общината, някои жалби на граждани и др.

Кметът  благодари за активната гражданска позиция на представителите на съвета и допълни, че публично-частните партньорства, каквото е настоящото, са едно от основните му направления в мандатната програма.  Взаимният обмен на информация е особено полезен и за него като градоначалник, и за хората. Инж. Доцов заяви, че администрацията е тук, за да работи за хората и да е в тяхна услуга. За него законът е над всичко и принципите в работата му са законосъобразност и целесъобразност.
В отговор на поставяните му въпроси инж. Милчо Доцов увери присъстващите, че подкрепя всяка идея, която е добре обмислена, мотивирана и икономически обоснована. Кметът разясни на Обществения съвет проблемите по транспорта на ученици от кварталите на града и селата.

Инж. Доцов отговори и на въпроси за конкурса за избор на управител на ВиК, и възможността на всеки да участва. Специално назначена комисия, в която участват и общински съветници, ще излъчи спечелилия кандидат в законоустановените срокове и той ще бъде предложен за одобрение от Общински съвет.

На въпроса за кадровите назначения кметът отговори, че общината не е каса за разпределение на пари, а двигател във всички направления и трябва да работи агресивно, находчиво и бързо, за да успее. Разисквани бяха въпроси и за обществения ред, за отбелязването на 2017 като годината на Васил Левски, състоянието на болницата и др.

В края на срещата  инж. Доцов благодари на представителите на Обществен съвет Берковица  за усилията, които полагат и призова за толерантност  в името на ползотворния, прозрачен и конструктивен диалог между администрацията, Обществения съвет и гражданите.