Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ НА ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ ОБСЪДИ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

На 18.12.2017 г. в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ “Пролетна дъга”, на който бе обсъдена стратегията за развитие на детската градина и приет ежегодния отчет на директора за изпълнението й. На него бе приет и нов член Айше Смаилова Митева, на мястото на родител, чието дете вече е ученик.Членовете на обществения съвет се запознаха с участието на детската градина в реализирането на проекта “Ще успеем заедно” към ЦОИДУЕМ  и предвидените към него дейности.Те попълниха анкета, с която дадоха мнението си за полезните инициативи за социализацията и образователната интеграция на децата си.