Актуални Новини, Новини

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

На 27 април 2021 г. в раздел „Проектно нормативни актове“ на Общински съвет-Берковица са публикувани проекти на наредби: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Берковица и Наредба за осигуряване на обществен ред и сигурност на територията на Община Берковица за провеждане на обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

Линк за достъп: https://www.berkovitsa.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/