Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Монтана, в периода 19-22 февруари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Берковица, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана – „Географика“ ООД.

Повече информация за ОПРГТ за област Монтана и провеждането на обществените обсъждания може да намерите на сайта на плана https://www.oprgtmontana.net.

За целите на плана е разработена специализирана ГИС платформа, визуализираща ОПРГТ с всички налични слоеве информация към него.

Писмени препоръки, забележки и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Монтана може да депозирате в писмен вид в РДГ-Берковица, гр. Берковица, ПK 3500, ул. Митрополит Кирил 13, електронна поща: rugberkovitca@iag.bg в срок до 01.03.2019 г.

План-график

за провеждане на обществени обсъждания във всички общини за представяне на проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Ден 1 – 19.02.2019 г.

Община Вършец

Обществено обсъждане 10.30 ч., Общинска администрация, Заседателна зала, ет. 4

Община Берковица

Обществено обсъждане 14.30 ч., Общинска администрация, Заседателна зала

Ден 2 – 20.02.2019

Община Чипровци

Обществено обсъждане 9 ч., Общинска администрация, Заседателна зала

Община Георги Дамяново

Обществено обсъждане 11.30 ч., Общинска администрация, Заседателна зала 201

Община Монтана

Обществено обсъждане 15 ч., Заседателна зала на ет. 2, Общински младежки дом, бул. Трети март 98

Ден 3– 21.02.2019

Община Бойчиновци

Обществено обсъждане 9 ч., Общинска администрация, Заседателна зала, ет. 2

Община Якимово

Обществено обсъждане 13 ч., Общинска администрация, Заседателна зала

Община Вълчедръм

Общинска администрация, Заседателна зала

Ден 4– 22.02.2019

Община Лом

Обществено обсъждане 9 ч., Общинска администрация, Заседателна зала, ет. 3

Община Брусарци

Обществено обсъждане 11.30 ч., Зала Читалище „Просвета – 1891“

Община Медковец

Обществено обсъждане 14 ч. Общинска администрация, Заседателна зала

Източник: http://oblastmontana.org