АКТУАЛНО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗБОР НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

logo_milena2На 14 август 2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе обществено обсъждане за избор на визия за развитие на град Берковица по проект „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ГРАД БЕРКОВИЦА“, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Размерът на финансова помощ е 195 360.00 лв., времетраенето на проекта е 18 месеца. Присъстваха инж. Юлиян Иванов, председател на ОбС, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, зам. кметът Гергана Антонова, Венелин Стойчев-социолог, Светла Маринова –експерт, Валентина Николова-координатор завеждащ проекта, специалисти на администрацията, представители на публични институции, директори на учебни заведения и детски градини и жители, които трябваше да видят себе си, своите ценности, дори своите проблеми във визията на града. В уводните си думи към присъстващите г-жа Димитранка Каменова заяви, че „ни се дава шанс 2014-2020 година да имаме много работа и много проекти.“ Тя допълни още „Ние няма да спрем да работим, за да изпълним този план със съдържание“.

Визията е кратко синтезирано описание на общата представа за това какъв ще е градът в бъдещето – ясното виждане на гражданите на град Берковица за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения, интегрираните потребности на жителите на града за развитие на ключови икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и утилитарна промяна в жизнената среда

Визията за развитие на Берковица е реалистична и се базира на наличните ресурси на града, отчитайки неговите силни и слаби страни, потенциали и ограничители. Представени бяха три предложения за визия:

ГРАД БЕРКОВИЦА – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, РАБОТА И ОТДИХ

Визията за развитие на град Берковица е превръщането и утвърждението на градакатопривлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и уникалникултурни паметници и традиции, с привлекателна инвестиционна и иновационнасреда.Развитието на града в тази посока ще създаде условия за растеж и заетост,интегрирано градско развитие и подобряване на качеството на градската среда,имиджа на града в регионален и национален контекст. Градът ще се отличава смногообразие, сплотеност и атрактивност, място на развитие на устойчива иприобщаваща икономика.

ГРАД БЕРКОВИЦА – ХАРМОНИЧЕН ГРАД С АВТЕНТИЧНА ПРИРОДА, УНИКАЛНИТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЖИВЯВАНИЯ И ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ

Визията представя гр. Берковица катоград с балансирано и устойчиво развитие,с неповторима идентичност и хармоничнажизнена среда, с привлекателни условияза бизнес, живеене и отдих и спроспериращо общество, с нова културана поведение и начин на живот.Градът щесъсредоточи развитието сивърху своята територия като място заикономическа активност, живот, социалниуслуги и отдих, пълноценно общуване итворчески изяви на жителите,намаляванена бедността и насърчаване насоциалното включване, увеличаване

жизнения стандарт на населението.

ГРАД БЕРКОВИЦА – ЗЕЛЕН И СИГУРЕН ГРАД! УСТОЙЧИВ И ИНТЕГРИРАН! ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И ИНТЕРЕСЕН ЗА ТУРИСТИ И ИНВЕСТИТОРИ!

Предвижда се местните ресурси да се използват ефективно и разумно, съобразно принципитена устойчивото развитие за облагородяване на градската среда, с цел постигането на комфорт и самочувствие на гражданите и посетителите, създаване на възможности за социалнидейности, контакти и активност

“Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ”2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържаниетона публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕН ТЕСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ

Започва официалното тестване на системата BG-Alert за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2357 (13) от 23.11.2023г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (29) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (624) Общинска администрация-Берковица (102) Общински съвет-Берковица (38) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (18) дневен ред (19) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (27) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (32) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (24) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.