Актуални Новини

Обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Берковица

pokana_ooУважаеми дами и господа,

Във връзка с проект за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Берковица, Ви уведомяваме, че на 14.08.2014г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица ще се проведе обществено обсъждане за избор на визия за развитие на град Берковица за периода 2014 – 2020