Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_5277На 29.07.2016 г. от 13:00 часа в сградата на ОбА-Берковица се проведе обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Берковица.  Срещата бе открита от зам.-кметът г-н Радослав Найденов. Присъстваха кметове и кметски наместници от Община Берковица, граждани и експерти от РИОСВ. Проектът за Общ устройствен план на Община Берковица и Докладът за екологичната оценка към него  бяха представени от екипът, който ги е разработил, след което се даде възможност на участниците да изразят мнение и да зададат въпроси към проектантите.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа в сградата на Община Берковица, както и на интернет страницата на общината.

Всеки работен ден, в срок от 30 дни след общественото обсъждане, в сградата на Община Берковица се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи, на адреса на Общината.

Лице за контакт: Милена Иванова, инспектор „Околна среда“, Община Берковица“

Тел. 0953/89112, Факс: 0953/88405

ivanova.m@berkovitsa.com