Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_5189На 01.07.2016 г. от 11:00 часа в сградата на ОбА-Берковица се проведе обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Берковица.  Срещата бе открита от зам.-кметът г-жа Ася Велиславова в присъствието и на зам.-кметът Роберт Фидосиев, служители на администрацията и граждани. Проектът за Общ устройствен план на Община Берковица бе представен, след което се даде възможност на участниците да изразят мнение и да зададат въпроси към ръководството на общината и проектантите. Докладът за ОВОС и приложенията към IMG_5196него в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие(ако е изискан) и оценката по чл. 99а, ал.1 ЗООС /ако е налична/ и/или оценката и информацията по чл.99б, ал.1 ЗООС /за предприятие/съоръжение/ с нисък/висок рисков потенциал продължават да бъдат на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 29.07.2016 г. в ОбА-Берковица ст. 115 /гл. архитект/, когато ще се проведе съвместна процедура на обществено обсъждане на ЕО и ДОСВ и предварителен план на ОУП.