Актуални Новини, Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Лого Община Берковица

В изпълнение на чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/, на 08.11.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица ще се проведе публична дискусия и обсъждане на Предложението за Национална карта на социалните услуги и Анализът на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги.
Напомняме, че мнения, становища и предложения могат да бъдат депозирани в срок до 09.11.2023 г., в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Берковица или на електронния адрес: ob@berkovitsa.com