Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2014 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Проекта за бюджет на Община Берковица обсъди днес кметът Димитранка Каменова с местната общност. На срещата присъстваха и председателят на ОбС – инж. Юлиян Иванов, зам. кметът Радослав Найденов и специалисти от администрацията. Присъстващите бяха запознати с основните параметри на проекта за бюджет 2014 и намерението на общината да поеме дългосрочен дълг с банков кредит. В резултат на повишената събираемост на местните приходи , увеличените субсидии от централният бюджет, привлечените средства по програми и проекти Община Берковица, заедно със средствата по извънбюджетната сметка стартира с  много добър бюджет в сравнение с предходните години в размер на 10 545 009 лева.

Бюджет 2014г. отново е социално ориентиран. Дейностите на детските градини, детската ясла и социален патронаж отново ще бъдат дофинансирани,  като събираните такси не се увеличават и покриват по-малко от половината разходи за тези социални услуги. Отново се залагат  средства за всяко родено дете през 2014 г., 15 000лв . за подпомагане дейността на клубовете на възрастни и увредени хора в общината, 65 000лв. за спортните клубове, 7 000лв за Туристическо дружество Берковица и 10 000лв. за социално подпомагане.

И през 2014 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като се очаква да надвишим постигнатото за 2013 година. Кметът Димитранка Каменова подчерта : „Смело можем да прогнозираме, че въпреки трудностите и през 2014 години ще запазим финансовата стабилност на общината и ще преизпълним плана чрез привличане на средства по програми и проекти.“

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане обществено обсъждане на проекти бе проведено обществено обсъждане за банков кредит на максимална стойност 600 000 лв за срок от 60 месеца с гратисен период от  12 месеца , предназначен за дофинансиране на ремонт и рехабилитация на пътища в жилищните комплекси „Заряница“, „Изгрев“ и „Стара планина“, обезпечен с особен залог на бъдещи вземания от собствени приходи по чл. 6 т. 1 от Закона за общинския дълг и обща изравнителна субсидия по чл. 6 т. 2 от Закона за общинския дълг.