Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ „ГОРНАТА КУРИЯ“

IMG_8824На 9 октомври 2014 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе обществено обсъждане на проект на План за управление на резерват „Горната курия“. Присъстваха представители на РИОСВ-Монтана, екип от фирмата изпълнител на проекта, председателят на ОбС – Берковица инж. Юлиян Иванов, зам. кметът Радослав Найденов и специалисти на администрацията. На вниманието на присъстващите бяха представени основните аспекти на проекта, след което участниците дискутираха и допълнително изясняваха конкретни казуси.

Плана за управление (ПУ) на резервата е инструмент за институциите, които по Закона за защитените територии са отговорни за неговото управление – МОСВ и РИОСВ. В ПУ се посочват взаимовръзките между целите на природозащитата, регионалното развитие, баланса на интересите и координация на институциите и други заинтересовани лица, към които е насочен. Чрез направените проучвания се допълва съществуващата база данни и се създава ГИС за резервата и защитената местност по отношение на екосистемите, биотопите, флористичното и фаунистично разнообразие, както и на взаимосвързаните с тях ландшафтни. ПУ осигурява необходимите условия за перспективно, природосъобразно управление и оценка за научната и образователна стойност на резервата.