Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

img_6347На 15 декември 2016 г. кметът инж. Милчо Доцов проведе обществено обсъждане с граждани на проект:“Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна и канализационна мрежа на улици в град Берковица“  и улици / общински пътища/ в село Слатина и Котеновско шосе на Община Берковица . Кметът подчерта, че общината усилено работи по европейски програми и проекти. Само тази година са внесени за над 30 млн. лева, а с последния спечелен проект за оборудване на болницата привлечените средства са в размер на 14 млн. лева. Това, според инж. Доцов е близо 50 %  успеваемост и е един много добър резултат.

На срещата кметът поясни , че е необходимо да се изтегли кредит в размер на 500 000 лева. Освен това сподели, че общината ще задели 300 000 лева капиталови средства. Така с общата сума от 800 000 лева ще бъдат реализирани следните дейности:

1.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на улица „Заряница“ в град Берковица от  ОТ 24 до ОТ 41 с дължина 131 м.

2.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улица „Здравец“ в град Берковица с дължина 130  м.

3.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на Път MON 1091 – с.Слатина от ОТ 39 до ОТ 49 ул. Община  Берковица с дължина 396  м.

4.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа и изграждане на канализационна  мрежа на Път MON 1001 –ул. „Бук“ град   Берковица с дължина 370  м.

5.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на Път MON 1001 -Котеновско шосе с дължина 200 м.

Кметът обобщи, че водопроводите, които предстои да бъдат изградени и реконструирани, се намират на улици, за които общината е кандидатствала с два проекта за цялостно асфалтиране. Инж. Доцов подчерта, че преди да се асфалтира е важно и логично да се подмени или изгради водопровода, за да бъде общината добър стопанин на своята инфраструктура.

Други основни цели на проекта са:

  • Намаляване загубите на вода по съществуващите амортизирани водопроводи и подобряване качеството на водоснабдяване;
  • Предотвратяване разкопаването на съществуващата инфраструктура в следствие на аварии по амортизирания водопровод.