Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ

 

На свое заседание Общински съвет Берковица взе решение на основание чл. 35 от ЗСП и чл. 52, ал. 1 от ППЗСП да създаде обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в следния състав:

Председател: Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица

Членове:

1. Петя Христова – Директор ДСП гр. Берковица

2. Йордан Василев – юрист

3. Зоя Соколова – представител на Фондация “Стъпка по стъпка”

4. Сибилия Дамянова – управител ДСП

5. Д-р Илиян Тимчев – общински съветник

6. Михаил Михайлов – началник отдел “Бюро по труда” гр. Берковица

7. Парашкев Костадинов – председател сдружение “Ски-клуб Ком”

Вашият коментар