Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЩЕ БЪДЕ УЧРЕДЕН В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ

По инициатива на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов в Берковица ще бъде учреден Общински обществен съвет. Идеята е да се откликва на желанието за публичност, контрол и участие на местната общност в решаването на проблемите на общината. Кметът съобщи, че в този бъдещ Обществен съвет, участие ще вземат не само граждански и неправителствени организации, но и представители на браншови организации и пенсионерски клубове.

Членовете на Обществения съвет ще дават предложения и заедно с местната власт ще търсят решение на проблемите, свързани с безработицата и възможностите за откриване на нови работни места. Решаването на инфраструктурните проблеми, провеждането на активна комуникация с гражданското общество, а също така ще подкрепя и местния бизнес. Инж. Доцов посочи още, че Съветът ще търси решение на проблемите на младите хора, образованието, спорта и културата, както и за модернизирането на социалната комуникация и решаването на проблемите на хората в неравностойно положение. Представителите на Обществения съвет ще участват и като членове на комисиите по ЗОП. Създаването на Обществен съвет ще бъде от полза за всички, защото ще се постигне една по-добра връзка между гражданското общество, администрацията и общинското ръководство.