Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАРАДВА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ С ПОДАРЪЦИ

ДГ "Звънче"

Община Берковица зарадва децата от детска градина „Звънче“ с подаръци за Коледа. Те получиха образователни игри и материали от Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица.
При посещението в детската градина бяха предоставени образователни комплекти на деца, включени в НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2022 година, проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете”, финансиран от ЦОИДУЕМ, договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 година.
Комплектите съдържат всички необходими учебни пособия и материали за пълноценното участие на децата в учебния процес.
Проектът е с продължителност 9 месеца и осигурява транспортна услуга и учебни пособия и материали на деца в задължителна предучилищна възраст и на ученици от 1 до 7 клас. Дейностите се осъществяват на територията на община Берковица в приемното 3. ОУ „Иван Вазов“ и в трите детски градини в града – „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“.