Актуални Новини

ОБЩИНАТА И ПОЛИЦИЯТА ПОСРЕЩНАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ

IMG_68551Малките полицаи от Детските 2полицейски управления на  I ОУ „Н.Й.Вапцаров“,  II ОУ „Хр. Смирненски и  III ОУ „Ив. Вазов“ тази седмица бяха на гости в Общината и Полицията.

Инициативата е във връзка  с програма ЕРАЗЪМ + по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“.

Седмицата на отворени врати е посветена на това да се повиши правната култура на децата и да се изгради доверие и уважение у тях към законността, институциите и IMG_6870ценностите на обществото. В периода 5-7 април 2017 г. трите  Детски  полицейски управления посетиха последователно Полиция и Община.  В РУ на МВР-Берковица децата и Инспектор Детска педагогическа стая Пламен Панайотов, съвместно с Инспектор Иво Иванов,   Мл.експерт Боян  Иванов, Мл.експерт Тихомир Гогов се запознаха с ОДЧ при РУ- Берковица и сигналите, които отработват дежурните полицейски служители, свързани с деца. ИДПС при РУ – Берковица Пламен Панайотов разказа на  децата какви са  функциите на инспекторите на детските педагогически стаи. Малките полицаи бяха запознати с условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на децата. Те видяха и помещението за полицейска закрила на деца, помещенията  за арест на непълнолетни и пълнолетни и разбраха как полицейските органи могат да задържат лица.

IMG_6880В Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица учениците научиха как се провеждат възпитателни дела с децата, как се организира превантивната дейност на комисията и как институциите работят в мрежа по между си. Малките полицаи имаха възможност да разгледат истинско възпитателно дело на дете със скрита самоличност и се запознаха с 13-е възпитателни мерки, които се прилагат в комисията. Секретарят на комисията г-жа Филонка Горанова разказа интересни факти на малките гости за детските съдилища в Европа, както и за строгостта на закона в държави като САЩ  и Русия.

Тази кампания е поредната инициатива, в която Полиция и Община обединяват съвместно усилия, за да предпазят децата, най-ранимата и уязвима част от обществото.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.