Актуални Новини, Новини

Общината предприе мерки, позволяващи на гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

 

Във връзка с гласуването на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в изборите за народни представители на 26 март 2017 година, Ви уведомявам, че:

Избирателната секция, определена за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението е с № 1202000004 и се намира на адрес: гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 в Пенсионерския клуб. Осигурено е достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите с увреждания до посочената сграда. Същата е снабдена с рампа за инвалиди и обозначителни табели. На изброените по-долу телефони могат да правят заявки за осигуряване на транспорт от лицата с увреждане от дома им до секция № 120200004 за гласуване в изборния ден на 26.03.2017 година от 07,30 часа до 18,45 часа на следните телефони:

0953/89 101 – служба „ЕСГРАОН“ при ОбА – Берковица.

0953/89 404 – главен специалист „Приемна“ в ОбА – Берковица.