Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕШЕ ДОМАКИН НА СЕМИНАР ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИ

В периода 9 -11 май 2022 година, Община Берковица беше домакин на съвместен обучителен семинар за повишаване квалификацията на медицинските експерти от Община Берковица, България и Община Бъйлещ, Румъния по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF). В семинара взеха участие представители на болниците от Берковица, Бъйлещ и здравни организации.
По време на обучителния семинар медицинските експерти от двете общини се запознаха с нови медицински тенденции, функционалностите на закупеното по проекта оборудване за двете болници, както и преодоляване на заболеваемостта сред населението. Като лектори по време на семинара бяха поканени представители на водещи вносители на медицинска апаратура, с визия за модерно и иновативно здравеопазване, които запознаха медицинските специалисти от Берковица и Бъйлещ с новите технологии, методи и добри практики в областта на сърдечно-съдовите заболявания, диагностиката, превенцията и грижата за здравето на населението. Специално участие в семинара взе д-р Мария-Магдалена Пинтова, от МБАЛ „Сърце и мозък“ – гр. Плевен.
Проведеното събитие е част от дейността за укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта ROBG-259 – https://healtheff-robg.eu/

Г-жа Каменова – Кмет на Община Берковица уважи събитието и поздрави гостите, като изказа удовлетворение от съвместната успешна работа по проекта. Тя изрази увереност, че за в бъдеще ще продължи ползотворното сътрудничество между двете общини.