Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА НА ОБЩИНИ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗВиК ПРОТИВ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОКРУПНЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

В края на последната редовна сесия на Общински Съвет – Берковица, председателят, г-н Милован Жан отбеляза, че законопроектът за ВиК е качен на Портала за обществени консултации във вида, в който бе предложен първоначално през месец април тази година. Председателят пое ангажимент пред Общински съвет- Берковица да направи всичко възможно да организира среща с представители на засегнатите от проблема общини с цел обединение и противопоставяне на проекта на Закон за ВиК в този му вид.

На 13.11.2020 година в заседателната зала на Община Берковица срещата бе проведена, като в нея взеха участие: кметът на Община Брацигово, г-жа Надежда Казакова, председателят на Общински съвет – Брацигово, г-жа Веселина Дамова, управителят на ВиК Брацигово, г-н Димитър Велев, председателят на Общински съвет – Сапарева баня, г-н Васил Маргин, управителят на ВиК Паничище,  г-н Петър Василев,  председателят на Общински съвет – Петрич, г-н Георги Тренчев, управителят на ВиК Петрич, г-н Ивайло Христов, кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова , управителят на ВиК Берковица г-жа Даниела Захариева,общинските съветници от Общински съвет – Берковица, Деян Еленков и  инж. Ангел Ангелов  и председателят на Общински съвет – Берковица г-н Милован Жан, който е и организатор на срещата.  За съжаление, поради усложнената епидемична обстановка кметът на Община Троян и зам.-председател на НСОРБ, г-жа Донка Михайлова и председателят на Общински съвет – Троян, г-н Петко Пенков, както и кметът на Община Кресна, г-н Николай Георгиев и председателят на Общински съвет – Кресна, г-жа Мая Божинова, не успяха да присъстват, но изпратиха официалните си становища в подкрепа на инициативата и в хода на срещата те бяха представени от г-н Милован Жан.

Всички присъстващи остро възразиха срещу текстовете от закона, задължаващи местните ВиК дружества да се присъединят към съответните Асоциации по ВиК. Общините настояват за преразглеждане на законопроекта, тъй като в този му вид насилствено се отнема общинското имущество и най-вече правомощията на общинските съвети самостоятелно да се разпореждат с него.

Председателят на Общински съвет – Берковица настоя да отбележи факта, че в мотивите към законопроекта се казва, че окрупняването на ВиК е тенденция в цяла Европа. Той обясни на присъстващите, че това няма нищо общо с истината, като за целта беше подготвил справка за ситуацията във водния сектор на територията на Европейския съюз. От въпросната справка стана ясно, че на територията на ЕС преобладават ВиК дружества с общинско участие. Според председателя на ОбС – Берковица вменяването на вина на общините, които отказват да се присъединят към Асоциациите по ВиК , че цели области ще останат без финансирани ВиК проекти е въпрос, който трябва да се отнесе на държавно ниво, поради факта, че държавата договаря с ЕС условията за финансиране по фондовете на ЕС. Председателят подчерта, че Европа по никакъв начин не ни е принудила да сформираме Асоциации, за да има финансиране на водния сектор, а българската държава се е съгласила на подобни дискриминационни условия.

Г-н Милован Жан обърна внимание и на цената на услугата, която в момента на територията на Община Берковица е 1,45 лв., а в случай, че се присъединим към водната асоциация цената ще се повиши автоматично на 3,11 лв.  В края на срещата, председателят на ОбС – Берковица заяви, че местното население е в готовност за масови протести в случай, че исканията на общините не бъдат уважени.

Всички участващи в срещата се обединиха в ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ, изготвена от екипа на г-н Милован Жан, която бе цитирана и подписана от всички присъстващи. Декларацията, бе подкрепена и от други общини, които подобно на Община Петрич желаят да излязат от водните асоциации. Представители на общините Кресна, Сандански, Струмяни и Троян, които нямаха възможност да присъстват физически на срещата, ще подпишат декларацията в рамките на следващата седмица, след което същата ще бъде внесена в МРРБ и Министерски съвет и изпратена до всички институции и лица, имащи отношение към казуса.

 

Видеозапис от срещата можете да видите ТУК