Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

На 12 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на областния управител инж. Иван Сергисов,  се проведе първото за тази година редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  Община Берковица бе представена от зам.-кметът Радослав найденов, Теодора Генова-ръководител на СКЦ- Берковица  и представител на ромската общност.

На заседанието бе представен Годишният мониторингов доклад за  2016 г. Докладът съдържа информация по изпълнение приоритетите на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г., на база подадена информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на стратегията   и Общинските планове за действие на единадесетте общини в област Монтана.

Националният  Координатор за България на Ромски образователен фонд  Орлин Орлинов запозна присъстващите, сред които и бъдещи кандидат-студенти,  със стипендиантски програми на Ромския образователен фонд – Будапеща, насочени към студенти и кандидат-студенти от ромски произход. Той представи платформата за онлайн кандидатстване, както и важна информация относно сроковете, необходимите документи и минималните изисквания на програмите към кандидатите. Приоритетни специалности през академичната 2017/2018 година са:

  • Естествени науки – Биология, Химия, Физика;
  • Интердисциплинарни науки – Наука за околната среда, астрофизика, химическа биология, геохимия;
  • Медицински науки – медицина, фармация, сестринство и грижи, дентални науки;
  • Педагогически специалности;
  • Право и правни науки;
  • ИТ и инженерни науки, включително математика и информатика;

От Община Берковица 5-ма ромски младежи са проявили интерес за участие в надпреварата за годишни академични стипендии. Сред всички, кандидатстващи за стипендиите, победителите ще бъдат избрани по сециален регламент, изработен от Ромски образователен фонд.

Източник: http://oblastmontana.org/