Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ВЕЛОСИПЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

велосипедна конференция

На 3 ноември 2022 г. в зала 10 на НДК се проведе Национална велосипедна конференция по проекта “Дунавски велосипедни планове”. Форумът представи първия Национален велосипеден план на България и събра заинтересовани страни в областта на развитие на велосипедното движение и велотуризма от цялата страна.
Конференцията бе организирана от Българската асоциация за алтернативен туризъм с подкрепата и сътрудничеството на Министерство на туризма на Република България.
Форумът събра приятели на велосипеда и велосипедните спортове, както и радетели и партньори свързани с развитието на явлението велосипед и представящи програми за развитие, велосипеден план, велосипедни маршрути и трансгранично сътрудничество, национална мрежа от велосипедни маршрути, събития, политика на Общините , на неправителствените организации и гражданските сдружения работещи в тази насока.
Националната велосипедна конференция в Националния дворец на културата представи постиженията и амбициите за развитие на колоезденето в няколко основни направления:

  • Изграждане на мрежа от велосипедни маршрути на територията на Република България като част от общата Европейска карта на веломаршрутите;
  • Внасяне и приемане на Национален велосипаден план;
  • Повишаване на ролята на Общините за осигуряване на „Зелени“ градове, изграждане на велоалеи и популяризирането на велосипеда като алтернативно превозно средство, изграждане на велосипедни площадки за деца и ученици;
  • Организиране велосъбития.
    Община Берковица взе участие в Националната велосипедна конференция, като се ангажира с разработването на програми и инициативи свързани с популяризирането на велосипеда като средство за спорт, транспорт, туризъм, забавления.