Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

55476673_412721619289885_2749624361953525760_nНа 27 и 28 март в гр. Вършец се проведе Регионална конференция за обмен на добри практики на тема: „Предизвикателства и перспективи пред приобщаващото образование“. Инициативата се организира от Регионално управление на образованието – Монтана и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Монтана. Конференцията имаше за цел да отговори на предизвикателствата, свързани с осигуряване на приобщаващо образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образование, дейността на институциите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците, както и популяризиране на добрия педагогически опит при организацията и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. В събитието участваха учители и директори на училища и детски градини от област Монтана, които имат опит в приобщаването на децата със СОП, както и ресурсни учители от областта. В конференцията участие взе и г-жа Минка Костова, гл. експерт „Образование“ към ОбА-Берковица. Добри практики споделиха чрез презентации ЦСОП „Христо Ботев“, гр. Берковица и ДГ „Звънче“, гр. Берковица. Г-жа Нели Вълкова от Берковица, рехабилитатор на слуха и говора и специалист от състава на РЕПЛР към РЦПППО, област Монтана също презентира „Алтернативна и допълваща комуникация“, както и работата на Ресурсната школа за деца, родители и учители в Берковица.

Инициативата включваше и организиране на изложба с представяне на творби, изработени от деца и ученици със специални образователни потребности при участието им в терапевтични програми, извънкласни дейности, Арт работилници, клубове, училища за родители и др,, с подкрепата на специалисти от РЦПППО. Участници в конференцията бяха и г-жа Татяна Предова, държавен експерт в Министерството на образованието и науката, дирекция „Приобщаващо образование“, г-жа Галя Борисова Донова-Иванова, главен експерт „Регионално развитие“ в Областна администрация Монтана, кметове на общини от областта, главни експерти, отговарящи за образованието в общинските администрации, представители на РУО-Монтана и РЦПППО-Монтана.